ROZKŁAD DNIA6.30- 8.30 Dzień Dobry w Przedszkolu!
Przyjście dzieci do przedszkola.  Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy stolikowe 
i plastyczne.
 
8.30- 8.45  Przedszkolaki bawią się przy muzyce. 
Wesołe powitanie dnia pełne tańca, muzyki i zabaw.
 
8.45- 9.15  Przedszkolaki- smacznego!
Śniadanie. Mycie zębów.
 
9.15- 10.30  Przedszkolaki uczą się.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z podstawą programową wg programu wychowania przedszkolnego.
Zajęcia dodatkowe: J. Angielski, Logopedia, Religia, Bajkoterapia.
 
10.30- 11.00 Przedszkolaki bawią się!
Zabawy dowolne w przedszkolnej sali w kącikach zainteresowań.
 
11.00- 12.00 Przedszkolaki spędzają czas na świeżym powietrzu.
 
12.00- 12.30 Przedszkolaki uczą się bawiąc- zajęcia dodatkowe.
Zajęcia Muzyczne, Basen, Dogoterapia, Kucyki, Zajęcia taneczno- wokalne, Gimnastyka.
 
12.30- 13.00 Przedszkolaki- smacznego!
Przedszkolaki jedzą obiad.
 
13.00- 14.45 Przedszkolaki odpoczywają.
Poobiedni  odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej czy bajce czytanej przez nauczycielkę.
 
13.30- 14.45 Przedszkolaki uczą się- grupa starsza
Zajęcia dodatkowe- ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą, zabawy słuchowe itp.
 
14.45- 15.00 Przedszkolaki bawią się!
Zabawy w przedszkolnej sali lub na przedszkolnym placu zabaw.
 
15.00- 15.15 Przedszkolaki- smacznego!
Podwieczorek w przedszkolu wg jadłospisu dnia.
 
15.15- 16.30 Przedszkolaki uczą się bawiąc.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci- wyrównawcze, logopedyczne, grafomotoryczne itp.
 
16.30- 18.30 Przedszkolaki bawią się!
Zabawy stolikowe i plastyczne. Powrót dzieci do domu.