Wróć do listy

O NAS

Bezpieczny Przedszkolak jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą wpisaną do rejestru Placówek Oświatowych. Realizujemy cele i zadania zgodne z Podstawą Programową określoną przez MEN oraz wytycznymi Kuratorium Oświaty i Wychowania.

Naszym celem jest:
 • stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb,
 • rozwijanie zdolności,
 • uspołecznienie,
 • przygotowanie dzieci do nauki w szkole,
 • wyrównywanie szans,
 • wczesna diagnoza i wsparcie,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • wspieranie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych,
 • podtrzymywanie wartości społecznych, moralnych, religijnych i rodzinnych.
Dla swoich Przedszkolaków organizujemy zajęcia wspomagające rozwój, między innymi takie jak:
 • dogoterapia
 • język angielski
 • logopedia
 • bajkoterapia
 • elementy muzykoterpaii
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia karate
 • zajęcia muzyczno- rytmiczne z instrumentem
 • zajęcia taneczno- wokalne
 • malowanie palcami, pędzlami
 • lepienie z masy solnej i plasteliny zabawy z chustą animacyjną.


Pragniemy również rozwijać ich pasje i zainteresowania poprzez organizowanie zajęć:
 • kulinarnych
 • plastycznych
 • teatralnych
 • na basenie
 • karate
A także:
 • kółka „Mali badacze przyrody”
 • kołka dziennikarskiego
 • przejażdżek na kucykach
 

PRZEDSZKOLE DLA RODZICÓW

Zapraszamy wszystkich rodziców, a także babcie i dziadków do udziału w zajęciach grupowych. Wspieramy rodziców w zakresie kompetencji wychowawczych i polecamy zajęcia takie jak: choreoterapia- ruch rozwijający, warsztaty umiejętności wychowawczych, wsparcie specjalistyczne.

CHOREOTERAPIA:
aktywna praca z ciałem poprzez taniec i ruch przy różnorodnej muzyce, obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki, sprzyja harmonii ciała, umysłu i duszy,

„Magiczna moc tańca – przynosi nieocenione efekty: wyzwala optymizm, spontaniczność, uczy wyrażania samego siebie, relaksacji, pogłębia świadomość ciała i wyzwala nagromadzone w nim emocje. Rezultatem może być odnalezienie sposobu na „wytańczenie” swoich obaw, lęku i smutku.” /Maja Strzelecka/

PRZEBIEG I ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • zajęcia odbywają się w grupie do 15 osób,
 • w zajęciach mogą brać udział osoby w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności,
 • obowiązują zasady: nieoceniania, dobrowolności, akceptacji każdego ruchu,
 • wskazany luźny, wygodny strój i woda do picia.

FORMY SPOTKAŃ

Spotkania odbywają się w formie cyklicznej-5 spotkań 1x w tygodniu 2 godziny z przerwą na kawę/herbatę) oraz jako jednodniowe warsztaty -3 godziny z przerwą na kawę/herbatę)

PRZYKŁADOWA TEMATYKA ZAJĘĆ
 • „Obudź wiosnę w Sobie” (cykl)
 • „Tęczowa kobiecość” (warsztaty)
 • „Odkryj dziecko w sobie” (warsztaty)

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebook'u: Bezpieczny Przedszkolak Wyszków.