Wróć do listy

Pedagogika zabawy

Zasadniczą cechą oddziaływań terapeutycznych opartej na dowolnej zabawie dziecka jest jej niedyrektywność. Zadaniem terapeuty jest obserwacja czynności wykonywanych przez dziecko, obdarzanie dziecka jedynie uwagą niewartościującą, nawiązanie kontaktu z dzieckiem. Metoda ta polega na rozwijaniU aktywności własnej dziecka. Pedagogika zabawy proponuje działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności.