Wróć do listy

ZERÓWKA w Rybienku Leśnym

ZERÓWKA W RYBIENKU LEŚNYM, ul.Jodłowa
 

W OFERCIE:
* język angielski
* logopedia
* elementy muzykoterpaii
* gimnastyka korekycjna
* zajęcia rytmiczno-muzyczne z instrumentem
* zajęcia taneczno-wokalne
* malowanie pędzlami, palcami
* lepienie z masy solnej i plasteliny
* zabawy z chustą animacyjną
* koło przyrodnicze
* koło matematyczne
* kuchcikowo
* kaligrafia
* legomania

Opieka nad dziećmi dostosowana do potrzeb:
- rozwijanie zdolności
- uspołecznienie
- przygotowanie dzieci do nauki w szkole
- wyrównanie szans
- wczesna diagnoza i wsparcie
- udzielnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- wspieranie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych 
i wychowawczych
- podtrzymywanie wartości.