EDUKACJA

Terapia ręki

Terapia ręki

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców...
czytaj więcej
Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy...
czytaj więcej
Logopedia

Logopedia

Terapia logopedyczna ma charakter zajęć indywidualnych. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej do tego sali z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych...
czytaj więcej
Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

Najważniejszą formą pracy z dzieckiem jest zabawa, pozwala ona na nawiązanie relacji, wejście w świat przeżyć oraz zrozumieć przyczyny niepokojących zachowań...
czytaj więcej
Hipoterapia

Hipoterapia

Terapia kontaktu z koniem pozwala na  nawiązanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, wreszcie z innymi ludźmi...
czytaj więcej
Arteterapia

Arteterapia

Przeznaczona szczególnie dla dzieci z problemami z radzeniem sobie z emocjami, z zaburzeniami uwagi, z niską sprawnością manualną...
czytaj więcej
Muzykoterapia

Muzykoterapia

Celem terapii jest stymulowanie rozwoju dziecka w oparciu o wielostronną aktywność inspirowaną muzyką...
czytaj więcej
Komunikacja alternatywna

Komunikacja alternatywna

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się to obszar praktyki klinicznej i pedagogicznej...
czytaj więcej
Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Celem jest wzbogacanie zdolności mózgu do dostrzegania bodźców płynących z otoczenia...
czytaj więcej
Nauczanie funkcjonalne

Nauczanie funkcjonalne

Opiera się na opanowaniu przez dziecko sprawności i umiejętności przydatnych w życiu codziennym...
czytaj więcej
Pedagogika zabawy

Pedagogika zabawy

Metoda ta polega na rozwijaniU aktywności własnej dziecka...
czytaj więcej
Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie, usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów...
czytaj więcej
Dogoterapia

Dogoterapia

Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem osoba niepełnosprawna czuje się pewniej we własnym środowisku...
czytaj więcej